Metronidazol kopen kruidvat

Metronidazol kopen is de beste oplossing voor het verhelpen van infecties van het maagdarmkanaal.

Voor het behandelen van wat moet ik Metronidazol kopen en wat is het?

Metronidazol is een middel dat ingezet wordt voor het doden van sommige bacteriën of eencellige parasieten, zoals amoeben. Metronidazol kopen wordt meestal gedaan voor het behandelen van maag- en darmkanaal infecties met diarree als symptoom.

Artsen kunnen het ook voorschrijven bij: een geslachtsziekte of bij andere bacteriële infecties en bij maag- en darmzweren.

Je kan Metronidazol kopen in tablet vorm, als crème, drank en als infuusvloeistof. Dit medicijn is een antibioticum en dus kan je enkel Metronidazol kopen op voorschrift. Wees voorzichtig met Metronizadol kopen online en raadpleeg zeker eerst je dokter of apotheker voor je dit medicament gebruikt.

Wanneer is het gebruik van dit geneesmiddel niet toegestaan en wanneer moet je er zeer voorzichtig mee zijn?

Indien je allergisch bent voor één of meerdere ingrediënten van dit medicijn of voor imidazoolderivaten mag je geen Metronidazol gebruiken. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven mogen dit medicijn ook niet gebruiken.

Je moet ook zeer voorzichtig zijn met innemen van dit medicijn als je, bijvoorbeeld, een leveraandoening hebt, te maken hebt met tintelingen, gelijktijdig alcoholische dranken nuttigt, enz. Een volledige lijst vind je terug in de bijsluiter.

Zoals reeds vermeld mag je dit medicament niet gebruiken indien je zwanger bent, en zeker niet gedurende het eerste trimester, als je dit medicament toch gebruikt mag dat uitsluitend op advies van je arts. Indien je ook nog andere medicijnen neemt, is het aanbevolen om je arts te raadplegen, om je ervan te vergewissen dat deze geen ongewenste wisselwerking veroorzaken in combinatie met dit geneesmiddel.
Voor je voertuigen bestuurt of machines moet je op de hoogte zijn van de effecten die dit geneesmiddel op je heeft. Als je teveel van dit middel hebt gebruikt raadpleeg dan een dokter of een apotheker. In geval van overdosis is er geen specifieke behandeling voorzien. Als je een dosis oversloeg, neem dan onder geen enkel beding een extra dosis om dit in te halen. Metronazidol is een geneesmiddel je moet het dus ergens opbergen waar kinderen en/of huisdieren niet bij kunnen.

Kunnen er bijwerkingen optreden bij het gebruik van Metronazidol en zo ja de welke?

Net zoals bij het gebruik van elk ander geneesmiddel kunnen er ook bij het gebruik van Metronazidol bijwerkingen optreden. Niet iedereen zal echter te maken krijgen met deze bijwerkingen.

Er zijn verschillende bijwerkingen gekend, we geven je hier enkele voorbeelden en een volledige lijst met alle gekende bijwerkingen vind je terug in de bijsluiter.

Bijwerkingen die zich kunnen manifesteren zijn:

  • Maag-darmstelselaandoeningen zoals, bijvoorbeeld, misselijkheid, braken, maagpijn.
  • Zenuwstelselaandoeningen zoals, bijvoorbeeld, hoofdpijn, hallucinaties, duizeligheid.
  • Huid- en onderhuidaandoeningen zoals, bijvoorbeeld, netelroos, jeuk, ontsteking van mond en tong
  • Immuunsysteemaandoeningen zoals, bijvoorbeeld, opzwelling van het gezicht, anafylactische schok
  • lever- en galaandoeningen zoals, bijvoorbeeld, geelzucht, leverontsteking, leverfalen.
  • oogaandoeningen zoals, bijvoorbeeld, troebel zien, veranderingen in het waarnemen van kleuren.
  • evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen zoals, bijvoorbeeld, oorsuizen, verminderd gehoor.

Als je één of meerder van deze bijwerkingen ervaart, contacteer dan je arts en hij zal bepalen wat er verder moet gebeuren. Lees steeds aandachtig de bijsluiter door voor je een geneesmiddel neemt zodat je op de hoogte bent van alle mogelijke effecten en bijwerkingen.