Lorazepam kopen in Nederland

Lorazepam kopen om je angsten onder controle te houden en je slapeloosheid te bestrijden.

Wie moet Lorazepam kopen en waarvoor wordt het gebruikt?

Lorazepam kopen is misschien wel de beste oplossing voor het behandelen van je slapeloosheid of paniekaanvallen. Dit geneesmiddel hoort thuis bij de zogenaamde benzodiazepinen. Dit medicijn zal ervoor zorgen dat je rustig wordt, je spieren ontspannen, je angsten verminderen en tevens wordt het overbrengen van bepaalde elektrische prikkels in de hersenen beïnvloedt.

Dit geneesmiddel wordt vaak door artsen voorgeschreven voor het behandelen van angst en gespannenheid, paniek, het niet kunnen slapen, epilepsie, alcoholontwenning, misselijkheid en overgeven.
Je kunt lorazepam kopen onder de merknaam Temesta of gewoon onder de merkloze naam Lorazepam. Het is mogelijk om lorazepam online te kopen. Lorazepam komt in verschillende vormen, je kunt lorazepam kopen in de vorm van tabletten of injecties en voor kinderen kan je krijgen als de merkloze Lorazepam drank FNA.

Wanneer mag je geen Lorazepam kopen/gebruiken of wanneer is extra voorzichtigheid geboden?

Je mag onder geen beding lorazepam gebruiken als je allergisch bent voor één of meerdere van de bestanddelen ervan, als je ernstige ademhalingsstoornissen hebt of als je een ernstige leverinsufficiëntie hebt. Het wordt tevens niet aangeraden om dit geneesmiddel toe te dienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Als je nog andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden gebruikt hebt, vraag je best aan  je arts of je dit middel mag gebruiken omdat deze combinatie misschien voor een ongewenste wisselwerking kan zorgen. Wees zeer voorzichtig met het nuttigen van alcoholische dranken als je dit geneesmiddel neemt omdat deze de effecten ervan kunnen versterken. Het gebruik van lorazepam wordt ten zeerste afgeraden tijdens de zwangerschap en door vrouwen die borstvoeding geven. Om een voertuig te besturen of gevaarlijke machines te bedienen moet je in staat zijn om snel en adequaat te kunnen reageren, het gebruik van dit geneesmiddel kan je suf maken of duizeligheid veroorzaken. Het wordt dus ten zeerste afgeraden om voertuigen te besturen of gevaarlijke machines te bedienen voor de periode dat je dit geneesmiddel gebruikt.

Mocht je een overdosis van dit geneesmiddel ingenomen hebt, contacteer je best onmiddellijk een arts. Soms kan men bij een recente overdosis braakreflexen uitlokken om de maag te ledigen. Als dit niet mogelijk is kan een maagspoeling de oplossing bieden. In het tegenovergestelde geval, mocht je een dosis overgeslagen hebben, neem dan onder geen beding een dubbele dosis om dit in te halen. Neem het geneesmiddel ook niet meer in nadat de vervaldatum werd overschreden. Lorazepam is een geneesmiddel en moet dus buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden bewaart.

Welke bijwerkingen zijn er gekend bij het gebruik van Lorazepam?

Naast de gewenste effecten kunnen er bij dit geneesmiddel ook bijwerkingen optreden net zoals bij elk ander geneesmiddel. De voornaamste bijwerkingen die zich kunnen manifesteren zijn de volgende.

Regelmatig:

 • Zich moe voelen en in mindere mate ook suf zijn en willen slapen.

Zelden:

 • slechte coördinatie.
 • Het gevoel geen kracht meer te hebben in de spieren.
 • Trager denken, moeilijkheden met het concentreren, niet zo alert zijn, zich verward voelen.
 • Afname van je gevoelens.
 • Maag- en darmstoornissen,
 • Hoofdpijn en zich duizelig voelen.
 • Je ogen kunnen droog worden.
 • Uitslag en jeuk.

Zeer zelden:

 • Nachtmerries
 • Geheugenverlies.
 • Depressieve gevoelens.
 • Geen of minder zin in seks hebben.
 • Ademhalingsproblemen. Bij mensen die lijden aan COPD kunnen deze ademhalingsklachten toenemen.
 • Praat met je dokter hierover.

Een volledige lijst van alle bijwerkingen vind je terug in de bijsluiter. Het is steeds belangrijk dat je de bijsluiter aandachtig doorleest voordat je een geneesmiddel gebruikt.